Laserskärning

Vi har en modern maskinpark för laserskärning av svartplåt, aluminium och rostfritt. Tack vare mångfalden av produkter har vi möjlighet att optimera utnyttjandegraden av plåten till fullo. Vår nya lasermaskin är utrustad med automatiskt höglager för inmatning av plåt och vår plockrobot plockar automatiskt utskurna produkter.