Hela tillverkningsprocessen under samma tak

Vi levererar helhetslösningar inom avancerad plåtbearbetning. Genom att erbjuda hela tillverkningsprocessen under samma tak garanteras hög kvalitet från skiss till färdig produkt. Våra tjänster innefattar allt från produktutveckling till laserskärning, montering och kontrollmätning. Mer om våra tjänster:

Laserskärning

Vi har en modern maskinpark för laserskärning av svartplåt, aluminium och rostfritt. Tack vare mångfalden av produkter har vi möjlighet att optimera utnyttjandegraden av plåten till fullo. Vår nya lasermaskin är utrustad med automatiskt höglager för inmatning av plåt och vår plockrobot plockar automatiskt utskurna produkter.

Stansning

I vår stansmaskin stansar vi arbeten i diverse olika material och tjocklekar. Stansning är ett bra komplement till laserskärning där mycket håltagning eller omformning behöver utföras.

Valsning

I våra programmerbara valsmaskiner kan vi valsa det mesta upp till 12 mm.

Kantbockning

Vi har maskiner för manuell och robotiserad kantbockning. Vi bockar både små och stora serier och har ett brett sortiment av verktyg för att klara av olika krav. Många maskiner är utrustade med automatisk vinkelmätning.

Svetsning

Svetsning är vår största avdelning. Där tillverkas produkter både manuellt och i robotceller. Vi svetsar både med Mig/ Mag och Tig svetsar, Utöver kan vi punktsvetsa. Våra arbetsplatser klarar produkter upp till 2-3 ton och 6 meters längd. Vi är certifierade enligt 3834-2 och arbetar därmed efter dessa krav. Samtliga svetsare är certifierade enligt 287-1. Robotoperatörerna är certifierade enligt 1418. Vi har kvalificerad personal som utför visuell/ magnet och pennetrantprövning enligt En ISO 9712 Nordtest.

Pulverlackering

Lackeringsanläggningen innefattar pulvermålning samt förbehandling med 9-steg zink-manganfosfatering för maximalt rostskydd. Vi kan även erbjuda pulverprimer innan topplack. Godsföljningssystemet säkerställer processen inklusive maskineringen. Anläggningen är utrustad med robot för applicering av pulver på komplexa produkter.

Tanktvätt

Vår tanktvätt är ett komplement till vår lackeringsanläggning. I anläggningen tvättar vi produkter där kunden ställer höga renhetskrav.

Montering

I vår monteringsavdelning sätter vi ihop olika detaljer enligt dina önskemål. Vi fokuserar på att leverera kompletta enheter direkt till monteringsavdelningen hos kund. Vi utför också komplett slutmontage för leverans direkt till kundens kund.

Kontrollmätning

I vår mätmaskin kontrollerar vi kundens utfallsprov, 0-serietillverkning eller så tar vi stickprov på vår repetitiva detaljtillverkning för att säkerställa att vi alltid ligger inom ritningstoleranserna. Mätnoggrannheten är 0,004 mm.