Kvalitet & Miljö

Kvalitet & miljö

Att arbeta strukturerat och medvetet med både kvalitet och miljö är en självklarhet för oss. Vi vill leva upp till de krav som kunder, myndigheter och övriga samhället ställer.
Men framförallt bottnar vårt kvalitets- och miljöarbete i vår egen vision om hur ett modernt producerande företag ska driva produktion och samtidigt minimera den inverkan det får på den omgivande miljön. Kvalitet för oss handlar också om att vi håller vad vi lovar. Varje leverans ses som en rekommendation för nästa affär.

Högsta kvalitet handlar i stor utsträckning om att låta hela bolaget präglas av intolerans mot fel och brister. Vi arbetar med kvalitetssäkring i alla led från förfrågan till leverans, bland annat genom att arbeta enligt vår kvalitetssäkringsmodell vid alla typer av projekt.

Henjo är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834-2.