Jobba hos oss

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. En av dem är att vi förstår vikten av utveckling. Det handlar för oss om att tillföra ny kompetens samt att ta till vara på och utveckla den kompetens som redan finns i huset på ett kundorienterat sätt. Vi kallar det för kompetensspetsning.

I dagsläget är det nödvändigt för ett företags överlevnad att hålla en hög kvalité för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Och för att hänga med och bemöta de stegrande krav som ställs, krävs en konkurrenskraftig och välutbildad personal. Henjo satsar därför årligen på kompetenshöjande insatser, både på individ- och gruppnivå.

Något annat som är väldigt viktigt för oss är våra medarbetares psykiska och fysiska välbefinnande. En medarbetare som mår bra och trivs på sitt jobb, presterar bättre än en missnöjd medarbetare. Med den uppenbara fakta i ryggen lägger vi stort fokus på friskvårdsarbete. Vi jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete i nära samarbete med företagshälsvården HVC. Alla våra anställda har tillgång till personalgym, subventionerad massage, företagsfrukost, friskvårdsbidrag och varje dag erbjuds färsk frukt. Våra hälsoinsatser har resulterat i att Henjo under flera års tid haft ett av branschens allra högsta frisknärvarotal. För ökad trivsel och gemenskap driver Henjo också en personalklubb som erbjuder olika aktiviteter och evenemang för sina medlemmar.